Enklare APL hantering

Ett användarvänligt, tidsbesparande och strukturerat system för att administrera det mesta kring elevers APL-perioder.
Utvecklat av skolpersonal för skolpersonal.

Funktioner

Smarta funktioner som gör administrationen enklare

Administration
Ordning och reda
administration

 • Allt i APL på en plats
 • APL just nu
 • Export till stadsbidragsblankett
 • Redigerbara mallar
 • GDPR-säkrad data

Läraren
Inga pärmar, inga papper
läraren

 • Skapa en ny APL-period
 • Skapa och skriv ut kontrakt
 • Maila kontrakt
 • Få koll på besöken
 • Sammanfattning till eleven

Arbetsplatsen
Jobba på plats
läraren

 • Gör kartläggning
 • Uppdatera kartläggning
 • Besöksjournal
 • Anteckna ute
 • Skriv rent hemma

Pris

Kostnader för APLadmin

 • Licenskostnaden är 18 900 SEK per läsår

Provperiod? när ni skapar första kontot påbörjar en kostnadsfri provperiod som ni kan avsluta när som helst.

Boka demo!

Om APLadmin

APL-admin utvecklas av ITCM AB på uppdrag av och tillsammans med Marks Gymnasieskola.
Ett användarvänligt, tidsbesparande och strukturerat system för att administrera det mesta kring elevers APL-perioder.

Applikationen består av en databas där administratörer lägger till elevers uppgifter (t.ex. från ProCapita), lärarlistor mm Läraren (och/eller admin) lägger till företag och handledare, t.ex. vid en arbetsplatskartläggning. Databaser med kontraktsparagrafer finns förifyllda men redigerbara om andra skolor vill ha egna texter.

När en ny APL-period ska påbörjas fyller läraren i ett formulär i applikationen, ett nytt APL-objekt skapas i databasen och läraren kan sen välja att t.ex. skriva ut ett kontrakt, maila APL-uppgifter till företaget etc.

Under APL-perioden gör läraren besöksjournaler från arbetsplatsbesöken i applikationen och dessa knyts då till elevens APL-objekt i databasen. Läraren kan se en överblick över sina egna eller alla elever som är på APL och även t.ex. göra arbetsplatsbesök till en annan lärares elev. När APL-perioden är slut kan sen läraren skriva ut ett samlingsdokument om APL-perioden till eleven.

Databaserna kan fyllas på med att ladda upp en excel eller .csv med många rader, eller en och en rad i taget. Admin kan även exportera .csv från alla databaser., När det är tid att söka statsbidrag kan admin exportera ett blad med alla nödvändiga uppgifter för att snabbt o korrekt kunna fylla i Skolverkets ansökan.

Applikationen kan användas av alla skolor och utvecklas kontinuerligt allteftersom nya behov tillkommer.

Utvecklad av ITCM AB
Org.nummer: 559027-4287
https://itcm.se/

Adress

Kyrkogatan 3
511 54 Kinna

Kontakta oss

E-post: support@apladmin.se
Tel: 0320-715451

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙